ໜ້າຫຼັກ

 ບົດຫຍໍ້ບໍລິສັດ
 ຜະລິດຕະພັນ
 ທີ່ຕັ້ງ SKL

 
 
 

ຜະລິດຕະພັນ

 

ຫີນປູນ

ຫີນປູນບົດ

 
 
 

 

 

 ບົດຫຍໍ້ບໍລິສັດ

» ຊື່ບໍລິສັດ: ສັນຕິພາບ ສັງກະສີລາວ ຈຳກັດ
» ຮູບແບບວິສາຫະກິດ: ສ່ວນບຸກຄົນ
» ວັນເດືອນປີສ້າງຕັ້ງ: 25 ກັນຍາ 1989
» ຄວາມສາມາດທາງການຜະລິດ: 3,900,000 ແຜ່ນ/ປີ
 

 » ຄົ້ນຫາຜ່ານ Google:


 » ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບໍລິຄຳໄຊ
ຄຳມ່ວນ
ສະຫວັນນະເຂດ
ຈຳປາສັກ
ອັດຕະປື
ຜົ້ງສາລີ
ຫຼວງນ້ຳທາ
ອຸດົມໄຊ
ຫຼວງພະບາງ
ຫົວພັນ
ໄຊຍະບູລີ
ຊຽງຂວາງ
ແຂວງວຽງຈັນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ


Tel: (+856-21) 413325, 450503, Fax: 414119
E-mail: info@sangkasilao.com


santiphabsangkasilao

 

 

 
 
 

Copyright ® 2019 Santiphab Sangkasi Lao Co., Limited (SKL). All rights reserved.
Created by : EasyWinHOST